پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه
آشنایی با معاون دانشجویی
 

 ویرایشگر محتوا

 
j.jpg

دکتر فرزاد جهان بین

دکتری مطالعات انقلاب اسلامی

استادیار گروه معارف اسلامی/ دانشکده علوم انسانی

شماره تماس:51215171

پست الکترونیکی: farzadjahanbein@gmail.com