پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: فعال نبودن کلید جستجو در پرتال کتابخانه در بعضی از مرورگرها

عنوان

فعال نبودن کلید جستجو در پرتال کتابخانه در بعضی از مرورگرها

​با سلام

بدینوسیله به اطلاع کاربران محترم کتابخانه می‏رساند، بدلیل ناسازگاری پرتال کتابخانه‏ای دانشگاه شاهد با بعضی از ویرایش‏های مرورگرهای Internet Explorer، Firefox و Google Chrome، ممکن است به هنگام جستجو منابع از طریق پرتال با غیرفعال بودن کلید جستجو مواجه شوید. لذا در صورتی‏که در هر یک از مرورگرهای نام برده شده، با چنین مشکلی مواجه شدید، برای رفع مشکل مذکور از دیگر مرورگرها استفاده نمایید. در ضمن کتابخانه نیز پیگیر حل این مساله است تا مانعی برای استفاده از پرتال کتابخانه با هیچ یک از مرورگرهای اینترنتی وجود نداشته باشد.

تاریخ انتشار

25/08/1395

تصویر خبر

پیوست: