پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: نحوه تنظیم و تحویل پایان نامه و تسویه حساب دانشجویان مقطع کارشناسی در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک علمی دانشگاه شاهد

عنوان

نحوه تنظیم و تحویل پایان نامه و تسویه حساب دانشجویان مقطع کارشناسی در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک علمی دانشگاه شاهد

قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی دانشگاه شاهد
بدینوسیله به اطلاع آن دسته از دانشجویان مقطع کارشناسی که پایان نامه جزء واحدهای درسی آن‏ها می باشد، می رساند: طبق مصوبه سیصد و هفتاد و سومین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مقرر گردید که کلیه پایان نامه ها بصورت الکترونیکی و در قالب فایل های Word و PDF، مطابق با شیوه نامه نگارش پایان نامه های دانشگاه تنظیم و از طریق پرتال کتابخانه به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک علمی ارسال گردد. همچنین نیازی به تحویل نسخه چاپی پایان نامه به کتابخانه وجود ندارد.
لازم به ذکر است که زمان اجرای این مصوبه از ابتدای سال 1396 بوده و تنها پایان نامه هایی که براساس شیوه نامه مذکور تنظیم شده باشند، مورد تایید است. لذا ضروریست برای جلوگیری از مشکلات احتمالی برای تسویه حساب فارغ التحصیلی، کلیه موارد مندرج در آن رعایت گردد.
 
با تشکر
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک علمی دانشگاه شاهد

 

تاریخ انتشار

30/11/1395

تصویر خبر

پیوست: