پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: انتشار جدیدترین سیاهه نشریات نامعتبر و جعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

عنوان

انتشار جدیدترین سیاهه نشریات نامعتبر و جعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

به استحضار کلیه کاربران محترم کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک علمی می رساند، ویرایش جدید سیاهه نشریات نامعتبر و جعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به آدرس http://rppc.msrt.ir  منتشر و در دسترس قرار گرفته است. 

کاربران محترم همچنین می توانند از طریق لینک زیر به صورت مستقیم اقدام به دریافت فایل نمایند.

سیاهه نشریات نامعتبر و جعلی

ابلاغیه سیاهه نشریات نامعتبر و جعلی (اسفند 1396)


تاریخ انتشار

03/14/2018

تصویر خبر

پیوست: