پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک علمی
امکان بارگذاری آیتم های لیست مشخص شده با استفاده از XSLT وجود ندارد. در صورتی که از تنظیمات این وب پارت مطمئن هستید لطفا فایل XSLT مورد نظر خود را مجددا بررسی نمائید.
 

 ویرایشگر محتوا

 
 
 http://shahed.ac.ir/lib/Shared%20Documents/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C.png                http://shahed.ac.ir/lib/Shared%20Documents/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C1.jpg              http://shahed.ac.ir/lib/Shared%20Documents/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87%20%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.jpg               http://shahed.ac.ir/lib/Shared%20Documents/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84.jpg   

   دسترسی به پایگاه ها                 سامانه تامین مدارک علمی                   شیوه نگارش پایان نامه                     ورود و عضویت در پرتال کتابخانه     
 
اعلانات
همایش ها و برنامه های آتی
گزارش تصویری و ویدیویی
امکان بارگذاری آیتم های لیست مشخص شده با استفاده از XSLT وجود ندارد. در صورتی که از تنظیمات این وب پارت مطمئن هستید لطفا فایل XSLT مورد نظر خود را مجددا بررسی نمائید.
امکان بارگذاری آیتم های لیست مشخص شده با استفاده از XSLT وجود ندارد. در صورتی که از تنظیمات این وب پارت مطمئن هستید لطفا فایل XSLT مورد نظر خود را مجددا بررسی نمائید.
امکان بارگذاری آیتم های لیست مشخص شده با استفاده از XSLT وجود ندارد. در صورتی که از تنظیمات این وب پارت مطمئن هستید لطفا فایل XSLT مورد نظر خود را مجددا بررسی نمائید.