پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

کتابخانه مرکزی

:

ابزارهای علم سنجی
                                                                              فهرست نشریات معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری                                                                            

                                          عنوان
لینک دانلود فایل
                                  اسفند 1395
       دانلود
​                                   خرداد 1396
​       دانلود
​                                       تیر 1396 ​       دانلود
​                                    مرداد 1396 ​       دانلود
                             
       
                                            

                                                                     فهرست نشریات نامعتبر و جعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری     

                                         عنوان​ ​لینک دانلود فایل
                                    آذر 1395
​        دانلود
                                                                 فهرست نشریات معتبر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 
​                                         عنوان ​لینک دانلود فایل
​                                   آذر 1395 ​        دانلود
 
 
 

 
 
 


 
                                                                                            فهرست نشریات معتبر حوزه علمیه
 
​                                        عنوان ​لینک دانلود فایل
​        علمی - پژوهشی بهمن 1395         دانلود
​         علمی - ترویجی  بهمن 1395
        دانلود
​         علمی - پژوهشی اسفند 1395         دانلود
                                                                     
 
 
 
 
 
                                                                                         فهرست نشریات نمایه شده در پایگاه JCR
 
​                                  عنوان      ​تاریخ    لینک دانلود فایل
​               فهرست مجله های نمایه شده در پایگاه JCR ​2016 ​        دانلود
​               فهرست مجله های نمایه شده در پایگاه JCR ​2015 ​        دانلود
​               فهرست مجله های ایرانی نمایه شده در پایگاه JCR
​2015          ​دانلود
             
  
                                                    فهرست مجله های ایرانی نمایه شده در بانک اطلاعاتی ESCI در پایگاه استنادی WOS
   
                                              تاریخ​ ​لینک دانلود فایل
​                                             2015 ​        دانلود