پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 

صندوق پیشنهادهای كتابخانه مركزي و مركز اطلاع رساني
کلیه کاربران محترم کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه شاهد (اعم از اعضای هیات علمی، دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی و کارکنان) می توانند منابع اطلاعاتی (اعم از کتاب، نشریه و لوح فشرده) مفید و مناسب را که مورد نیاز خود و یا گروه آموزشی خاصی هستند و در این کتابخانه وجود ندارند و نیز نظرات و پیشنهادات خود را نسبت به مجموعه منابع و خدمات این کتابخانه،  از طریق فرم های زیر به کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی پیشنهاد دهند. خواهشمند است قبل از تکمیل هر فرم نکات مطرح شده در ابتدای فرم را به دقت مطالعه نموده و از عدم وجود منابع پیشنهادی در این کتابخانه اطمینان حاصل نمایید.

 

 

 

فرم پیشنهاد کتاب به کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی
 

 

 

فرم پیشنهاد نشریه (روزنامه و مجله) به کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی
 

 

 

فرم پیشنهاد لوح فشرده به کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی
 

 

 

فرم ارسال نظرات و پیشنهادات به کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی