پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

​ 

نام و نام خانوادگی​ عنوان پست سازمانی​ رشته تحصیلی​

پست الکترونیکی

 E-mail

شماره تلفن                تصویر​
  علی مطیع نصر آبادی
معاون پشتیبانی و منابع انسانی بیوالکتریک Nasrabadi AT shahed.ac.ir 51213173 فلاح.JPG
محمدرضا تفتیان مدیرکل امور مالی لیسانس حسابداری
فوق لیسانس اقتصاد​

Taftiyan At shahed.ac.ir‌​ 51213144 تفتیان.jpg
فرامرز احسانیان 
مدیرکل امور اداری ​ فوق لیسانس مدیریت​ Ehsaniyan At shahed.ac.ir‌​ 51213051 احسانیان.bmp
کامران صمیمی راد 
 
مدیرکل دفتربودجه، تشکیلات
و آموزش کارکنان
مهندس عمران​  Samimirad ATShahed.ac.ir‌ 51213045​ صمیمی راد.jpg
عبدالخالق همتی
مدیرکل تدارکات
مدیریت دولتی
AB.Hemati48 AT Gmail.coml 51213550​ همتی1.jpg